ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ERASMUS+ ΚΑ1/ Call 2019

322

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν αναφερθεί σοβαρά τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων web-forms Erasmus + /Βασική Δράση ΚΑ1, Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2019. Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΕ καταβάλει προσπάθεια για την άμεση και αποτελεσματική επίλυσή τους.

Με απόφαση της ΕΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατά μία εβδομάδα έως τις 12 Φεβρουαρίου 2019, για τις ακόλουθες Δράσεις:

Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA101)
Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού ΕΕΚ για μη κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας (KA102)
Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος (KA103)
Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων (KA104)
Κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (KA107)
Πιστοποίηση Ομίλων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (KA108)
Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού ΕΕΚ για κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας (KA116)

Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα των web-forms των αιτήσεων της ΕΕ.

Δείτε την ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (ΙΚΥ) εδώ.

 

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σαρλή Έλενα