Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος: Δανείζομαι την ιστορία, αλλάζω τις σελίδες

56
Φ22_5_5996_06072022_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ