Η ΠΔΕΔΕ   και το CHOICE συμμετέχει και υποστηρίζει τη διοργάνωση και υλοποίηση του ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ: “Summer School Open Robotics 2022 – Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός Ρομπότ” που απευθύνεται σε 20 μαθητές A’ & B’ Λυκείου Δυτικής Ελλάδας και διοργανώνεται από την Ομάδα Ρομποτικής, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με τον  ΕΕΛΛΑΚ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν . Το θερινό σχολείο θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 18-22 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.αφίσα Θερινό Σχολείο - Open Robotics 2022

 

Συνημμένα Αρχεία: