Το ΙΚΥ (η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+) υλοποίησε ημερίδα ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2_ Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  στις 26 Οκτωβρίου 2021. Δείτε το πλήρες βίντεο της ημερίδας και των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν από τα στελέχη του ΙΚΥ καθώς και το υλικό με τις οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα φύλλα εργασίας σχεδιασμού ενός έργου.

Οδηγίες για συμπλήρωση αιτήσεων ΚΑ2_Small scale
Project Planning_worksheet Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας 2021_2027

Σαρλή Έλενα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ