Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2022-2023

829

Το χρονοδιάγραμμα Μαθητείας ΕΠΑΛ 2022-23 της με τις κρίσιμες ημερομηνίες υλοποίησης των επιμέρους σταδίων του προγράμματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Ζ timetable_Z_Phase

Συνημμένα Αρχεία: