Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών – Τμήμα Γ2 – Χαρτί και καλαμάρι

87

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 επεξεργαστήκαμε βιβλία (ολόκληρα ή αποσπάσματα αυτών). Από αυτά οι μαθητές άντλησαν την έμπνευσή τους για τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που προηγήθηκαν («Η ιστορία του 1821 που διαβάζω είναι…», «Τα όπλα των ηρώων μιλούν…», «Ποιήματα και χαϊκού με αφορμή πίνακες ζωγραφικής του 1821») και για την τελική παραγωγή γραπτού κειμένου για τη δράση «Χαρτί και Καλαμάρι».

Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών - Τμήμα Γ2