Δείτε και κατεβάστε την Απόφαση Νέων Τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡ.11268 7-12-2021 Ανακοινοποίηση στο Ορθό 8-12-2021 ΑΔΑ