Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

178
Ω17Π46ΜΤΛΗ-9ΟΞ - ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2020-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ