Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

159
6ΛΠΒ46ΜΤΛΗ-Α3Ο - ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2020-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - Ανακοινοποίηση