Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

156
ΨΔΣΩ46ΜΤΛΗ-Ω0Λ - ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2020-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ