Ανάρτηση των Οριστικών πινάκων κατάταξης αιτήσεων υποψηφίων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

511

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα αναρτώνται, κατόπιν ελέγχου, σταδιακά στις ιστοσελίδες των ΕΠΑ.Λ., των Δ.Δ.Ε. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, που συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ της Στ’ Φάσης.

Από σήμερα 9-11-2021 και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-11-2021.

Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Ακολουθεί ο συνολικός οριστικός πίνακας κατάταξης ανά ΕΠΑΛ και Ειδικότητα για την ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ όπως έχει παραχθεί από το Π.Σ. διαχείρισης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Για ευκολότερη εύρεση της σειράς κατάταξης προτείνεται να τον κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αναζήτησης Ctrl+F και τον αριθμό αίτησής σας.

Στ΄ Φάση ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάταξης ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 9-11-2021