Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων κατάταξης αιτήσεων των υποψηφίων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

879

Οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης των αιτήσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα αναρτώνται, κατόπιν ελέγχου, σταδιακά στις ιστοσελίδες των ΕΠΑ.Λ., των Δ.Δ.Ε. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, που συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ της Στ’ Φάσης.

Ακολουθεί ο συνολικός προσωρινός πίνακας κατάταξης ανά ΕΠΑΛ και Ειδικότητα για ολόκληρη την ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ όπως έχει παραχθεί από το Π.Σ. διαχείρισης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Για ευκολότερη αναζήτηση της σειράς κατάταξης προτείνεται να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αναζήτησης Ctrl+F και τον αριθμό αίτησής σας.

Στ΄ Φάση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάταξης ανά ΕΠΑΛ και Ειδικότητα ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ