Ανάρτηση ονομαστικού πίνακα των Ραντεβού ΕΕΠ –ΕΒΠ στην ΠΔΕΔΕ

1864

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων ΕΕΠ –ΕΒΠ που έκλεισαν ηλεκτρονικά ραντεβού, θα αναρτάται ονομαστικός πίνακας με την ημερομηνία και ώρα των ραντεβού για επιβεβαίωση.

Ο πίνακας θα ανανεώνεται:

κάθε πρωί τις 8:30 (με όλα τα ραντεβού που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στις 8:00) και κάθε μεσημέρι τις 14:00 (με όλα τα ραντεβού που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στις 13:30) τις εργάσιμες ημέρες

Όσοι/ες έκλεισαν ραντεβού και δεν έλαβαν email, αλλά τα στοιχεία τους υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα, το ραντεβού τους ισχύει κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται να καταχωρήσετε πάνω από ένα ραντεβού. Εάν καταχωρηθεί παραπάνω του ενός ραντεβού, θα διαγράφεται αυτόματα και θα μένει μόνο το πρώτο ραντεβού που καταχωρήθηκε.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 2019 06 07 - 0815