Αναπροσαρμοσμένος πίνακας αποτίμησης των κριτιρίων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

314

Σας κοινοποιούμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτός προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τις προσεχείς μέρες για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00410
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00413 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00416

Συνημμένα Αρχεία: