Ανακοίνωση πινάκων μορίων νεοδιόριστων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), αιτούμενων οριστική τοποθέτηση σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας

56

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: από 25-05-2023 μέχρι και 29-05-2023 και ώρα 14:00

Υποβολή τυχόν ενστάσεων: ηλεκτρονικά στο email: prosopikoupdede@sch.gr

ΣΔΕΥ_ΚΕΔΑΣΥ_ΠΕ23_ΠΕ30_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΥπόδειγμα_Ένσταση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π._ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ_2023-24