Σε συνέχεια της δημοσίευσης στο ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-08-2022 των ονομάτων των νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π. Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών σε Σ.Δ.Ε.Υ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας, καλούνται οι νεοδιόριστοι να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 25 Α & Σκαγιοπουλείου, Α΄όροφος για να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία

από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 (ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.) .

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα προηγηθεί  τηλεφωνική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα Προσωπικού της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.

Σας παραθέτουμε λίστα με τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάληψη υπηρεσίας σας καθώς και τα απαραίτητα έντυπα που καλείστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στην υπηρεσία.

Παρακαλείσθε για τη χρήση μάσκας προστασίας κατά την προσέλευσή σας στην υπηρεσία.

Συνημμένα Αρχεία: