Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ και τους πίνακες στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ και πίνακες διοριστέων 02-08-2022