Ενημερώθηκε: 21/10/2022. Παρακαλώ δείτε κάτωθι.

Ενημερώθηκε 17/10/2022. Παρακαλώ δείτε κάτωθι.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων εκπαιδευτικών ανακοινοποιείται ο παρών πίνακας περιλαμβάνοντας τους υποψήφιους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Στα τμήματα που δεν θα καταστεί εφικτό να ανατεθούν σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς του πίνακα θα τοποθετηθούν αναπληρωτές.

ΜΕΤΜ 2022-2023 ΦΖ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ ΑΝΑ 12-10-22

Ενημερώθηκε: 21/10/2022 με συμπληρωματικό πίνακα που περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικούς για τις Ειδικότητες/ΕΠΑΛ: Εφαρμογών Πληροφορικής στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου και Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων  στο 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

ΣΥΜΠΛΣΤΟΝΟΡΙΣΤΙΚΟΕΚΠΑΙΔ7οΙΑΤΡΙΚΩΝΚΑΙΑΙΓΙΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ21_10_2022

Ενημερώθηκε: 17/10/2022 με συμπληρωματικό πίνακα (στο ορθό του συνόλου μορίων και της κατάταξης των υποψηφίων) ο οποίος ακολουθεί και έχει ισχύ για το Τμ. Ειδ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ και αντικαθιστά την αντίστοιχη καταχώριση στον Οριστικό – 2η Ανακοινοπ. 12-10-2022 στην σελ.10.

ΣΥΜΠΛΗΡ-ΣΤΟΝ-ΟΡΙΣΤ-ΕΚΠΑΙΔ-ΜΑΘ-στο-ορθο-ΕΙΔ-ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-ΕΠΑΛ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-17-10-2022-ΦΑΣΗΣ-Ζ-αρ-αιτ