2η Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Αρχικής απόφασης λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ΑΔΑ ΨΣΝΞ46ΜΤΛΗ-Τ0Χ

340

Αναρτάται η 2η Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Αρχικής απόφασης λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ΣΤ’ Φάσης (ΑΔΑ ΨΣΝΞ46ΜΤΛΗ-Τ0Χ) και οι αλλαγές αφορούν στην σελ.1, παρ.6: προσθήκη «…όπως αυτή ισχύει.» και στην σελ.2: αφαίρεση της προτελευταίας παραγράφου: «Οι συμβάσεις …3 Δεκεμβρίου…τον εργοδότη.».

2η ΑΝΑΚ - ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΣΝΞ46ΜΤΛΗ-Τ0Χ

 

Συνημμένα Αρχεία: