1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας – Χαρτί και καλαμάρι

182

Έργα-επιστολές της ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας με θέμα την Ελληνική Επανάσταση-Τοπική Ιστορία. Τα έργα έγραψαν οι 13 μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης. Το πρόγραμμα ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ εκπόνησε η Αναστασία Ευσταθίου και είχε την ευκαιρία να κάνει ένα γοητευτικό ταξίδι στην Ελληνική Επανάσταση και στη δημιουργική γραφή με τους 15 μαθητές της τάξης.

Τα διαγωνιζόμενα έργα, πρόκειται για επιστολές, που έγραψαν οι μαθητές μας προς τους αγωνιστές, τις αγωνίστριες και τους τοπικούς οπλαρχηγούς της ελληνικής επανάστασης. Μόνοι τους επέλεξαν τον ήρωα που επιθυμούσαν να επικοινωνήσουν. Οι επιστολές γράφτηκαν στην τάξη και οι μαθητές αξιοποίησαν όσα μάθαμε στο ταξίδι στην ιστορία, όσα μελέτησαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου αλλά και στο «μάθημα» της ιστορίας με τη δασκάλα τους. Στη συνέχεια, η εκπ/κός έκαψε με κερί τα περιθώρια για να παλαιώσει το χαρτί και ψηφιοποίησε κάθε επιστολή.