Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας

Συνημμένα Αρχεία: ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ – Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων • 969 kB • 81 downloads A – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΔ σε μορφή Word • 103 kB • 263 downloads A – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΔ σε μορφή PDF • 623 kB • … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας.