Στα ίχνη της γραφής

Περίληψη

Η ενίσχυση της σχέσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαίδευσης αποτελεί σταθερό μέρος της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εκφράζεται μέσα από την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε σταθερή βάση. Ως συνέχεια αυτής της πολιτικής, το 2011 η Διεύθυνση Μουσείων ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έξι Πράξεις που στόχευαν στην παραγωγή πρότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η ιστορία της γραφής.

Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση αυτών, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και της γλώσσας στον χρόνο, τη σημασία τους στην επικοινωνία – ανταλλαγή αγαθών και ιδεών, τη θέση που κατέχουν στο σύστημα του πολιτισμού, καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις υπόλοιπες δομές του. Ακόμη, η Πράξη στοχεύει στην άμεση σύνδεση της Εκπαίδευσης με την πολιτιστική κληρονομιά. To εκπαιδευτικό υλικό έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το κοινό, στο οποίο βασικά απευθύνεται, είναι οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων.

Το πρόγραμμα αφορά: α) στον σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση πρότυπου και βιώσιμου εκπαιδευτικού υλικού (αναλογικού και ψηφιακού) με θέμα την ιστορία της ελληνικής γραφής και γλώσσας και β) στην ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, μετάφρασή του στα αγγλικά και ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Το εκπαιδευτικό υλικό συνίσταται σε μουσειοσκευή (κινητή εκπαιδευτική θεματική έκθεση), εκπαιδευτικό φάκελο (με ποικίλο υλικό, συμβατικό, ψηφιακό και διαδραστικό), ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα την εξέλιξη των γραμμάτων, υλικό για ΑμεΑ, καθώς και δημιουργία εικονικής θεματικής έκθεσης και διαδικτυακής πύλης, η οποία φιλοξενείται. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα εστιάσουμε στη μουσειοσκευή «Στα ίχνη της Γραφής», η οποία αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με κεντρικό θέμα την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και γλώσσας. Η μουσειοσκευή στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που στηρίζονται στην εμπειρική γνώση και τη ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η ευελιξία στη χρήση της, την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρεται, μεταξύ άλλων, και για διεπιστημονική και διαπολιτισμική προσέγγιση, καθώς ένας ακόμη στόχος είναι η μουσειοσκευή και το περιεχόμενό της να αξιοποιηθούν διαθεματικά.

Για περισσότερο υλικό πατήστε ΕΔΩ