Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 12:03

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ


Στις 20/6/2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δεξιότητες Αειφορίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση». Οι εργασίες της ημερίδας βασίστηκαν στα παραδοτέα έργα του προγράμματος GreenSkills4VET. Το διετές (2016-18) αυτό πρόγραμμα (http://www.greenskills4vet.eu/) στοχεύει στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναφορικά με την παρουσία θεμάτων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη και στην παραγωγή σχετικού διδακτικού υλικού υπό μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών.
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 16:08

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 17:15

Προκήρυξη θέσεων για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα την Πάτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

την πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με έδρα την Πάτρα όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3 (ΦΕΚ 2316/τΒ/2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης άρθρο 1 παρ. ι.»
Διαβάστε την πλήρη προκήρυξη στα συνημμένα αρχεία...
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 16:39

Ευχαριστήριο Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 21-6-2018


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος ευχαριστεί θερμά τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων οι οποίοι συμμετείχαν με αίτησή τους στη διαδικασία στελέχωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Δυτικής Ελλάδας, για την έμπρακτη υποστήριξή τους στην εφαρμογή του νέου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δομών της Εκπαίδευσης.

Το στελεχιακό δυναμικό του Συμβουλίου Επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας δεσμεύεται να φανεί αντάξιο της στήριξης αυτής και των προσδοκιών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 14:37

Απολύσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 12:19

Ενημέρωση- Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 του Erasmus+ 2018

Ανακοινώθηκαν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ ,το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, οι σχολικές μονάδες των οποίων εγκρίθηκαν τα σχέδια της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 του Erasmus+ και αφορούν στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των οποίων η υλοποίηση θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2018-2019. Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας μπορείτε να βρείτε αν επισκεφθείτε τη σελίδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας εδώ.

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα