Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 17:24

Ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων - υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Σας ενημερώνουμε για την με αριθμ. πρωτ. Φ251/210705/Α5/9-12-2016 εγκύκλιο με θέμα "Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων - υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο".
Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο στα συνημμένα αρχεία.
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 17:15

Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε.

...αναφορικά με τις σχολικές εκδρομές των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (2769 Β΄) και ειδικότερα «κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου», σας γνωρίζουμε ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών, το ανωτέρω διάστημα για το τρέχον σχολικό έτος δύναται να παραταθεί μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016. ...
Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο στα συνημμένα αρχεία.
Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016 15:48

Προσλήψεις 49 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Δ/θμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 49 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.04, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 13:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) μηνός Νοεμβρίου 2016

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 10:48

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως συνεργάτη στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 14:00

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αναγνώσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Επειδή η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι Σάββατο, οι Διευθυντές/ντριες μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου ή τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

Διάγραμμα ροής διαδικασιών και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα