Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 14:54

Ημερίδες eTwinning για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Ηλεία: Πύργος (16/6)

Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops, επιλέγοντας την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το workshop της επιλογής τους. Λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο.
Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 14:31

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) μηνός Μαΐου 2018

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 15:54

Με υψηλή συμμετοχή η ημερίδα «Learning Environments where languages flourish»


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, στο φιλόξενο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, Ημερίδα σχετική με το πρόγραμμα «Learning Environments where languages flourish», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) και τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε Αιτ/νίας Τσώλου Ολυμπία, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας. Στην Ημερίδα συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί κατόπιν αιτήσεώς τους.
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 15:08

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Β΄) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίστηκαν και έχουν σταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-ΕΒΠ καθώς και Πίνακας «Απορριπτέων» ΕΒΠ με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Πρόσκλησης.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στις 04/6/2018 στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: http://pdede.sch.gr
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από τους υποψηφίους από Tρίτη 05/6/2018 έως και Δευτέρα 11/6/2018. Σύμφωνα με την αριθμ.56267/Ε4/05-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Α΄) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: « Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
    Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΔΕ 1-ΕΒΠ και εκδίδει σχετική απόφαση.»
Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναπληρωτών/τριών, οι πίνακες διατίθενται σε δύο μορφοποιήσεις: α) Σε μορφή excel, β) σε μορφή PDF. Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Σημαντική διευκρίνηση: Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΔΕΝ εμφανίζονται στους πίνακες τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται σε ποσοστό αναπηρίας υποψηφίου, αριθμός τέκνων με αναπηρία, πολύτεκνος/τρίτεκνος, έχει γίνει όμως υπολογισμός των αντίστοιχων μορίων των κοινωνικών κριτηρίων.
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 10:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΒΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΒΠ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης για το διδακτικό έτος 2018-2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας και τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα,
να παραστούν – εφόσον το επιθυμούν – στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου, Πάτρα) την 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, προκειμένου να ρυθμιστεί η απόλυτη ισοβαθμία που προέκυψε μεταξύ των κάτωθι υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ και να καταρτιστεί ο οικείος προσωρινός πίνακας κατάταξης:...
Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο τα ονόματα.
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 12:03

6ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δυτικής Ελλάδας (16/6) Ανακοινοποίηση ως προς το χώρο διεξαγωγής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) έχει θέσει υπό την αιγίδα της τον 6ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (βλ. συνημμένο αρχείο). Ήδη 25 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή! Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ο 6ος Περιφερειακός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2018 στο Νότιο (νέο) λιμάνι Πατρών με θέμα "FOOD MATTERS" και εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους καλλιεργούνται, διανέμονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα. Ο Εθνικός διαγωνισμός τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Πάτρα συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas.

ΕΠΑΛ νέο σποτάκι

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα