Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 20:55
Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας της Δ/νσης ΔΕ Αιτ/νίας – Σ.Ε.Κ. Ναυπάκτου
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 20:51
Τοποθέτηση Διευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 11:26
Απόδοση 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 11:24
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 10:08
Πρόσληψη εκατόν δέκα επτά (117) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ, πεντακοσίων είκοσι δύο (522) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ και ενενήντα ενός (91) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 10:04
Προσλήψεις εκπαιδευτικών ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Προβολή

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα