Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 11:26
Απόδοση 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 11:24
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 10:08
Πρόσληψη εκατόν δέκα επτά (117) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ, πεντακοσίων είκοσι δύο (522) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ και ενενήντα ενός (91) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 10:04
Προσλήψεις εκπαιδευτικών ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 10:02
Επίσκεψη-συνεργασία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γ. Παναγιωτόπουλου στο Υπουργείο Παιδείας
Προβολή
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 09:56
Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς τον κλάδο του Τσιμπούρη Γιώργου) - Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Προβολή

ΕΠΑΛ νέο σποτάκι

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα