Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 20:10
Προσλήψεις επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα πέντε (185) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 16:27
Απόφαση αποσπάσεων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Β ΦΑΣΗ)
Προβολή
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 16:06
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
Προβολή Διαβιβαστικού     Προβολή ΑΠΣ
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 09:42
Δελτίο Τύπου Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών
Προβολή Δελτίου Τύπου
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 09:37
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Βασικές Αρχές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων της Α' τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ
Προβολή Διαβιβαστικού     Προβολή ΑΠΣ
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 08:55
Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικoύ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μαζαρακίου στη Λισσαβώνα από 24/09/2012 έως 28/09/2012
Προβολή

Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑΛ σποτάκι

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα