Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 13:01
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης ΔΕ Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 10:23
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 10:22
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 10:21
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 10:07
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 10:05
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Αχαΐας
Προβολή

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα