Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 07:35
Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών
Προβολή
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 21:39
Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας – Δημοτικό Σχολείο Γουμέρου
Προβολή
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 11:33
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Αχαΐας
Προβολή
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 11:09
Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Υποψηφίων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Αχαΐας
Προβολή
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 11:08
Τοποθέτηση Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
Προβολή
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 20:10
Προσλήψεις επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα πέντε (185) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα