Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 10:12
Επιμορφωτικές Ημερίδες για τη Φιλαναγνωσία
Προβολή
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 10:18
Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρηκόων Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πολυμερούς Σχολικής Σύμπραξης Comenius, στην Ιταλία από 14/10/2012 έως 21/10/2012
Προβολή
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 14:29
Απόρριψη αιτήσεων για απόδοση 2ης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δυτ. Ελλάδας
Προβολή
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 14:28
Απόδοση 2ης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δυτ. Ελλάδας
Προβολή
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 20:00
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, στα Δημοτικά Σχολεία
Προβολή ΠΕ70     Προβολή ΠΕ60
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 17:21
Προσλήψεις ενενήντα εννέα (99) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα