Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 20:42
Δελτίο Τύπου - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Προβολή
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 14:08
Tροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης Προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις ΣΜΕΑΕ της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 14:00
Πρόσληψη και Τοποθέτηση Προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις ΣΜΕΑΕ της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 11:42
Τοποθέτηση Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας
Προβολή
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 11:37
Τροποποίηση (συμπλήρωση) των αριθμ. Φ.30.1/234/14-1-2011 (ΑΔΑ:4Α9Σ9- Ω) και Φ.30.1/7030/4-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΟ9-Ε1Σ) αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Προβολή
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 11:22
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς το θέμα της απόφασης) - Απαλλαγή Υπεύθυνου Μηχανολογικού Τομέα του 1 ου ΣΕΚ Πάτρας από τα καθήκοντά του
Προβολή

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα