Επικαιρότητα με τον χαρακτηρισμό "Σημαντικά!"
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 14:42

Ανακοινοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης ΕΕΠ - ΕΒΠ ως προς τον κλάδο ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:23

Aπόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:11

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2017-18

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 18:05

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας αρμοδιότητάς τους κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 8-9-2017 μέχρι 11-9-2017 και ώρα 24.00.
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 18:26

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας Σχ. Έτους 2017-18