Επικαιρότητα με τον χαρακτηρισμό "Σημαντικά!"
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:23

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου)


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου), σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/12925/27-11-2017 της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από Τρίτη 06/02/2018 και λήγει την Πέμπτη 15/02/2018.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.: 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 11:12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018


Δείτε συνημμένα το πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Δυτική Ελλάδα.
Το Συνέδριο στη Δυτική Ελλάδα είναι το 9ο που πραγματοποιείται στον κύκλο των Περιφερειακών Συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στον Τερματικό Σταθμό Β1 του Νέου Λιμανιού της Πάτρας (Ο.Λ.ΠΑ) τη Δευτέρα 5/2/2018 και την Τρίτη 6/2/2018, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα και θα ολοκληρωθούν με κεντρική εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη 6/2/2018 στις 18:30.
Η κεντρική εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του Περιφερειάρχη, Απόστολου Κατσιφάρα και θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Royal Theater, Ακτή Δυμαίων 53.
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 14:37

ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ "ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΗΤΕΣ" // 17 - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Καταληκτική ημερομηνάι συμμετοχής ως 2/2/2018. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο.
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 15:50

Ημερίδες eTwinning για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 1ο Γυμνάσιο Πύργου (26/1)

Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops , επιλέγοντας την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το workshop της επιλογής τους. Λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο.
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 13:23

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Δείτε το συνημμένο έγγραφο.