Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
Φ12/342/35602/Γ1/9-5-2005
Κατ' οίκον εργασίες
Προβολή
Φ12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Κατ' οίκον εργασίες
Προβολή
49181/Γ2/18-5-2005
Άδεια εισόδου σε Σχολεία
Προβολή
ΠΔ121/95,ΠΔ8/95,Φ3/716/Γ1/825/27-7-1998,Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996,Φ52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
Αξιολόγηση μαθητών - επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο
Προβολή
116153/Γ2/17-10-2007
Απώλεια Τίτλων Προβολή
2368/Γ/2/9-1-2007
Ασφάλεια Μαθητών
Προβολή