Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (ΖΕΠ, Ειδική Αγωγή, Ιδιωτική Εκπ/ση, Αυτοαξιολόγηση, Παράλληλη Στήριξη, ΠΔ 200,201, Ν. 3848, Προγραμμ. Σχ. έτους 2014-2015, Καθηκοντολόγιο Περ. Δ/ντών, Προϊστ. Καθ., ΣΣ, Δ/ντών Εκπ/σης, Δ/ντών Σχ. Μονάδων, Εκπ/κού)
Νόμοι - Αρχείο zip
Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 200/13-07-1998
Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων
Προβολή
ΦΕΚ 161/13-7-1998
Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων - Δημοτικών
Προβολή
ΦΕΚ 804/9-6-2010
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Προβολή
ΦΕΚ 1092/2-6-2011
Διαδικασία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία
Προβολή
ΦΕΚ 1139/28-7-2010
Διδασκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος
Προβολή