[τελευταία ενημέρωση 24-05-2018]


ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΠΕ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρος
Μπαρής Θεόδωρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Σχολικός Σύμβουλος της 1ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος
Πασσάς Ευάγγελος, Διευθυθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος
Αγραπίδης Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
Ζεύλα Παναγιώτη, Δ/ντής Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
Τουρκάκη Διονυσία, Σχολική Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ηλείας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
Κολοβό Χρήστο,Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
Κακαφώνη Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης
Μπαγιώργο Ανδρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος
Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ιόνιος Σχολή» ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Γεννάδειος Σχολή»
Γούλα Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νικολάδος Μάρκος, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ»
Μπαλαούρα Αγγελική, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κυραϊλιδη Χαράλαμπο, «Εκπαιδευτήρια Συγχρόνη Παιδεία»
Παναγιωτόπουλο Θωμά, «Εκπαιδευτήρια Πάνου»

ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΔΕ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας - Πρόεδρος
Χριστοπούλου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων με έδρα την Πάτρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Αντιπρόεδρος
Αφράτης Γεώργιος,Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ως μέλος
Σπίνος Αθανάσιος,εκπαιδευτικός ΠΕ02, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Ντάφλος Γεώργιος,εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12.10 Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
Δημητρέλλο Βασίλειο, Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02
Κοταδάκη Μαριάνθη , Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών με έδρα τον Πύργο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06
Καζαντζή Χρήστο, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, εκπαιδευτικό κλαδου ΠΕ86
Σαρδέλη Αθανάσιο ,εκπαιδευτικός κλάδουΠΕ02, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Δημόπουλο Βασίλειο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Α.Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος
Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ιόνιος Σχολή» ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Γεννάδειος Σχολή»
Γούλα Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»


Β.Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν, αντί των δημοσίων εκαπιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νικολάδος Μάρκος, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ»
Μπαλαούρα Αγγελική, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κυραϊλιδη Χαράλαμπο, «Εκπαιδευτήρια Συγχρόνη Παιδεία»
Παναγιωτόπουλο Θωμά, «Εκπαιδευτήρια Πάνου»Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ.Παναγιωτόπουλο Ανδρέα, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, με αναπληρώτρια του την κ Σούλη-Μπαϊντή Μηλιά αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.05 στη ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΜΕΛΗ ΠΥΣΕΕΠ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πασσάς Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ζεύλα Παναγιώτη,κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.
Αφράτης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Καζαντζή Χρήστο, κλάδου ΠΕ19, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.
Ρισβάς Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ70, Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τονΜακρυγιάννη Ανδρέα, Ε.Ε.Π. κλ.ΠΕ23-Ψυχολόγων με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας.
Ανδριοπούλου Θεοδώρα του Παναγιώτη, ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τηνΓεωργίου Ιωάννα του Ανδρέα,ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Πατρών.
Φλογεράς Χρήστος,Ε.Ε.Π., κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών με οργανική θέση στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την Λώλου Ευθυμία του Αριστείδη, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ24-Παιδοψυχιάτρων με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας.
Επίσης, ορίζεται η Καποτά Χριστίνα, κλάδου ΔΕ1- Ε.Β.Π. με οργανική θέση στο 2ο ΕΔΣ Πατρών, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, με αναπληρώτριά της την Σοφία Χατζηγιαννάκη,Ε.Β.Π. με οργανική θέση στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας.
Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται η Τόλια Κυριακή, Διοικητικός Υπάλληλος, κλ.ΠΕ1-Διοικητικών της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας, με αναπληρώτριά της την Αργυροπούλου Βασιλική, Διοικητική υπάλληλο, κ.ΠΕ1-Διοικητικών της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ.Ελλάδας
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.