[τελευταία ενημέρωση 8-12-2015]


ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΠΕ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρος
Μπαρής Θεόδωρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Σχολικός Σύμβουλος της 1ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος
Βουρλούμη Ζωή, Διευθύντρια Π/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος
Αγραπίδης Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
Κυπραίος Μανόλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
Λευτεράτος Θωμάς-Σπυρίδων, Δ/ντής Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτ/νίας
Τουρκάκη Διονυσία, Σχολική Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ηλείας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
Κιντής Τριαντάφυλλος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας
Χατζής Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης
Ραμαροσόν Λουί-Χάρη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος
Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ»
Καπρούλιας Αποστόλης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μπαλαούρα Αγγελική
Μανθόπουλος Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νικολαδός Μάρκος,
Ρήγας Γεώργιος

ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΔΕ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας - Πρόεδρος
Χριστοπούλου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε-Αντιπρόεδρος
Δημητρέλλος Βασίλειος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας ως μέλος
Παμποράκης Εμμανουήλ, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Σπίνος Αθανάσιος, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας
Κοταδάκη Μαριάνθη , Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Παπαθανασίου Σπυρίδων, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
Γαλατάς Αθανάσιος, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Βάρδιας Ευστάθιος, Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Α.Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02,, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
Καπρούλιας Αποστόλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ»

Β. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι εξής εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μπαλαούρα Αγγελική
Μανθόπουλος Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νικολαδός Μάρκος
Ρήγας Γεώργιος


ΜΕΛΗ ΠΥΣΕΕΠ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια της Δ/νσης ΔΕ Αχαΐας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Βουρλούμη Ζωή, Διευθύντρια της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας
Λευτεράτος Θωμάς-Σπυρίδων, Διευθυντής της Δ/νσης ΠΕ Αιτωλ/νίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κιντή Τριαντάφυλλο, Διευθυντή της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας
Ρισβάς Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Μακρυγιάννη Ανδρέα, Ε.Ε.Π. κλ.ΠΕ23-Ψυχολόγων με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας
Φλογεράς Χρήστος, Ε.Ε.Π., κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών με οργανική θέση στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την Παπανικολάου Αγγελική, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με οργανική θέση στο ΕΔΣ Κωφών και Βαρήκοων Πατρών
Σκούρτας Βασίλειος, Ε.Ε.Π., κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την Παναγοπούλου Θεώνη, κλάδου ΠΕ26-Λογοθεραπευτών με οργανική θέση στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πατρών
Επίσης, ορίζεται η Καποτά Χριστίνα, κλάδου ΔΕ1- Ε.Β.Π. με οργανική θέση στο 2ο ΕΔΣ Πατρών, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, με αναπληρώτριά της την Τσίου Ουρανία, Ε.Β.Π. με οργανική θέση στο Ε.Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πατρών.
Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται η Τόλια Κυριακή, Διοικητικός Υπάλληλος, κλ.ΠΕ1-Διοικητικών της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας, με αναπληρώτριά της την Αργυροπούλου Βασιλική, Διοικητική υπάλληλο, κ.ΠΕ1-Διοικητικών της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ.Ελλάδας
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.