Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 15:09

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) Αυγούστου 2015

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 11:12

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015 14:07

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015