Νομοθεσία Εκπαίδευσης
ΝΟΜΟΣ 2413/16-07-1996
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3687/01-08-2008
Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. (Θέματα δια Βίου Μάθησης, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, Παιδεία Ομογενών & Δαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εποπτευόμενοι Φορείς)
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3577/08-06-2007
Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις
Προβολή