Ανακοινώσεις - Εγύκλιοι - Αποφάσεις
Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 18:51

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Επίσης, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2016 11:27

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017

Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016 15:30

Διαγωνισμός Young digital talent στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016 Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 113888/Δ1/12-07-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: ««Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2016 και στο Διαγωνισμό Young digital talent στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016» σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό Young Digital talent (Ανάδειξη ψηφιακών δεξιοτήτων νέων) είναι η 31η Αυγούστου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/young-digital-talent Ιστοσελίδα του eSkills for Jobs 2016: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ Οδηγοί δημιουργίας video games με Scratch: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfQZrgC8Xhg8_t3OME9A2dMpFZMCwdtN-