Ανακοινώσεις - Εγύκλιοι - Αποφάσεις
Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 13:11

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 14:10

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικώνΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016 - Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

Ανακοινοποίηση στο Ορθό
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 14:20

Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σε συνέχεια της αριθμ. 212795/Δ2/13-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ) πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017, σας γνωστοποιούμε την με αριθμ. 215647/Δ2/15-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΥΤΑ4653ΠΣ-ΘΔΘ) εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τα συνημμένα αυτής.
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 14:17

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016 - Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αιτ/νίας

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 14:12

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016 - Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αχαΐας

Σελίδα 1 από 3