Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 12:37

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ - Ανακοινοποίηση ωρες ΚΕΔΔΥ

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 14:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 14:42

Ανακοινοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης ΕΕΠ - ΕΒΠ ως προς τον κλάδο ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:23

Aπόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:11

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2017-18