Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 13:49

«Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.Φ.35.3/12703/22-11-2017 (ΑΔΑ:6P8X4653ΠΣ-2NB) Απόφασης Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018».


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 14:02

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 12:29

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018 » .


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 10:38

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ Δυτικής Ελλάδας Σχ. Έτους 2017-18.


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 13:08

«Απόδοση συνάφειας για μισθολογική κατάταξη (Ν.4354/2015) μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018 ».


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 13:48

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018.


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.