Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 12:20
Πρόσληψη και Τοποθέτηση Προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις ΣΜΕΑΕ της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 12:18
Πρόσληψη και Τοποθέτηση Προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012 21:29
Τοποθέτηση αναπληρωτών των κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την κάλυψη των αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Προβολή
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 11:30
Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2012-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ.Ελλάδας
Προβολή
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 20:10
Προσλήψεις επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα πέντε (185) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013
Προβολή
Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012 13:33
Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013
Προβολή