Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 14:02

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 12:29

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018 » .


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 10:38

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ Δυτικής Ελλάδας Σχ. Έτους 2017-18.


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 13:08

«Απόδοση συνάφειας για μισθολογική κατάταξη (Ν.4354/2015) μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018 ».


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 13:48

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018.


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 14:20

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020»

Δείτε το συνημμένο αρχείο