Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2018 15:25

«Πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)».Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 15:23

Ανακοίνωση προσλήψεων ΠΕ30 Κοινωνικών λειτουργών σε ΣΜΕΑΕ - ΕΔΕΑΥ.Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 14:39

Ανακοίνωση για πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ23-Ψυχολόγων σε ΕΠΑΛ.Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 13:35

«Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020».Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 10:59

«Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020».Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 14:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΒΠ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.Δείτε τα συνημμένα αρχεία.