Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 14:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ25 και ΠΕ30.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 13:50

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ Δυτικής Ελλάδας Σχ. Έτους 2017-18
σε ΣΜΕΑΕ, ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 13:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 11:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30)ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018 (MIS 5009805)

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 10:18

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ28 Δυτικής Ελλάδας
Σχ. Έτους 2017-18

Σελίδα 1 από 3