Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 13:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΠ
.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 12:44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία
.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 12:02

Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για  τις δομές  της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) 
σχολικού έτους 2016‐2017 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Δείτε τα Συνημμένα αρχεία.
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 17:57

Προσλήψεις 1.000 δασκάλων Ειδικής και 140 νηπιαγωγών καθώς και 241 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου Ειδικής Δ/θμιας για Παράλληλη Στήριξη

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία
.
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 15:22

Πρόσληψη 309 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06.50, ΠΕ12.50, ΠΕ14.50, ΠΕ15.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50 και ΤΕ01.50 Δ.Ε. ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.
Σελίδα 1 από 2