Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:11

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2017-18