Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας
ΝΟΜΟΣ 3475/13-07-2006
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Προβολή

Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο (ΦΕΚ Α'/74/2016)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ Α ́ 74/22-04-2016 το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου».

Aναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο»που θα ισχύσουν από τη σχολική χρονιά 2016-17.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»οι οποίες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

Οι Τομείς που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 4386/2016. Το ΦΕΚ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Εσπερινών Γυμνασίων

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη του μεταξύ των άλλων τη με αρ. 20/09-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθόρισε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου. Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι διάρκειας 23 ωρών εβδομαδιαίως για τις τάξεις Α, Β και Γ Γυμνασίου των Εσπερινών Γυμνασίων θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2016-2017. Το ΦΕΚ.