Ανακοινώσεις Π.Δ.Ε.
Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 13:18

Αιγίδα και διεξαγωγή μαθητικών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας θέτει υπό την αιγίδα της τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Δυτική Ελλάδα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, που θα διεξαχθούν στην Πάτρα το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος (οδός Σολωμού).
Περισσότερες λεπτομέρειες επί των διαγωνισμών μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.
Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 13:08

Ανακοίνωση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΠΕ25

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και σύμφωνα με την αριθ. 65475/Δ3/20-04-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: 7Ν0Γ4653ΠΣ-ΖΑ5, ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. πρωτ.66929/Δ3/26-04-2017 (ΑΔΑ: 9ΠΒΕ4653ΠΣ-4Γ8, ΦΕΚ 1431/Β΄/26-04-2017 Υ.Α.» καλεί τους/ις υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός της Πελοποννήσου οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, το αργότερο έως τη Δευτέρα 08-01-2018
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2710230111
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 13:41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1 / 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στις 03-01-2018 και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ενός (1) ατόμου Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε ως εξής:
Α) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 05-01-2018 και λήγει τη Δευτέρα 15-01-2018, δηλαδή από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Συμπολιτεία και Συνείδηση νομού Αιτωλοακαρνανίας και Γνώμη νομού Αχαΐας ημερ/νία δημοσίευσης, 04-01-2018) και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Τόσο η ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και η καταληκτική, πρέπει να είναι εργάσιμες.
Β) Συμπλήρωση – αναζήτηση εντύπου αίτησης και τρόποι υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου 1, Τ.Κ.: 262 22 - Πάτρα, υπόψη κας Τόλια Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2610 362417). Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση της ΠΔΕΔΕ, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2018 12:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΔΕΔΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ... στο συνημμένο αρχείο με ΑΔΑ.
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 10:49
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε μία σεμνή τελετή, στις 21/12/2017, τίμησε τους/ις μαθητές/τριες και τους προπονητές τους, που διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO, καθώς και τους υποστηρικτές της προσπάθειας αυτής, στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Την εκδήλωση πλαισίωσε αρχικά το Μουσικό Σχολείο Πατρών και την παρακολούθησαν επίσημοι της τοπικής κοινωνίας.
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 20:11