Ανακοινώσεις Π.Δ.Ε.
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 18:11

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Μετά την ψήφιση του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-2-2017) που ορίζει ότι «η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό μαθητών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, αλλά και του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας», εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-3-2017) που καθορίζει τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έγκρισης για την πραγματοποίηση των εκδρομών και των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.
Διαβάστε τις λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία.
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 12:08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 16:43

Έναρξη σχολικού έτους 2017- 2018

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).
Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 με συνδέσμους για τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 20:32

Β' Φάση Αποσπάσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η απόφαση αποσπάσεων Β' Φάσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
Επίσης, Β' Φάση Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 11:28

Εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 14:03