Ανακοινώσεις Π.Δ.Ε.
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 15:21

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών στις 17-19 Νοεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών Ρομά, μεταναστών ή προσφύγων και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning με θέμα: «Μετανάστευση-πρόσφυγες-ανεκτικότητα (migration and tolerance)» να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στο νομό Κορίνθου στις 17-19 Νοεμβρίου 2016. Θα επιλεγούν 9 εκπαιδευτικοί, κατόπιν ανοιχτής κλήρωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Adobe Connect. Γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά και οι χώρες που συμμετέχουν είναι : Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Αγγλία. Τα έξοδα συμμετοχής και μετακίνησης θα καλυφθούν από το έργο eTwinning 2016. Λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο...
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 10:48

Κοινό κενό τρίωρο

Ανακοινοποίηση στο ορθό 19-09-2016 (ως προς την ειδικότητα ΠΕ02 του πίνακα της Π.Ε. Αχαΐας)
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 15:26

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning στην Πάτρα (24/9)

Οι θέσεις για τα workshops είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/news/ambassadorsworkshops , επιλέγοντας την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το workshop της επιλογής τους. Λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο...
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 20:21

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής... Λεπτομέρειες στο υπηρεσιακό έγγραφο.
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 12:29

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 ΦΕΚ 76 Α’

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ7/1337/98554/Δ1/15-6-16 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό από την υπηρεσία μας είτε εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (9 τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (6 τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σας ενημερώνουμε ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία των μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα «myschool». Η λειτουργικότητα αφορά οποιονδήποτε αλλοδαπό μαθητή υπάρχει στη βάση δεδομένων του Π.Σ. «myschool».
Διαβάστε πλήρως τις οδηγίες στο συνημμένο καθώς και το όλο πλαίσιο στη σελίδα περί ιθαγένειας.
Σελίδα 1 από 3