Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας

Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Διεύθυνση

Ναυπάκτου 168, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τηλέφωνα:

2631055077 2631055063

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@kesy.ait.sch.gr

Ιστοσελίδα

1 Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση

Μακεδονίας 59-61, ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνα:

2610461953 2610462018

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@1kesy.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα

2 Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@2kesy.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα

Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ

Διεύθυνση

Ν.Ε.Ο. Πύργου - Πατρών, Κτήριο: ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., Τ.Κ. 27131, Πύργος

Τηλέφωνο:

26210 20338

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

26210 20338

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@kesy.ilei.sch.gr

Ιστοσελίδα